CROATIA FILM d.o.o.
za promet, proizvodnju
i prikazivanje filmova

CROATIA FILM društvo s ograničenom odgovornošću za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova, Katančićeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080090482.
račun kod OTP BANKE d.d. Split – IBAN: HR1024070001100643741,
račun kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb – IBAN: HR0724840081100308180,
račun kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb – IBAN: HR8623400091110353413.
Temeljni kapital u iznosu 10.578.300,00 uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave: Biserka Mihalić, Željko Zima
MB:3207447 OIB: 74221993288

  • Adresa: Katančićeva 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon: + 385 (0) 1 48 13 711
  • Email: croatiaf@croatia-film.hr